Polityka prywatności

1. Informacje ogólne

Administratorem gromadzonych danych osobowych i eksploatacyjnych jest Tomasz Łukasik – Larania z siedzibą w Katowicach przy ul. Johna Baildona 22/26, NIP: 6252388745 (Larania.net)

Zasady ochrony danych osobowych i eksploatacyjnych oraz ich przetwarzania obowiązujące na naszej stronie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

Użytkownik ma obowiązek zapoznania się z polityką prywatności Larania.net. Dalsze użytkowanie strony oznacza, że użytkownik zna i akceptuje politykę prywatności Larania.net i  nie wnosi do niej żadnych zastrzeżeń.

2. Gromadzenie danych osobowych i eksploatacyjnych

Stronę internetową Larania.net można przeglądać bez udostępniania danych osobowych. Dane eksploatacyjne przekazywane przy każdym wywołaniu strony przez Twoją przeglądarkę internetową, jak np. data, czas pobytu na stronie lub nr IP są rejestrowane wyłącznie anonimowo. Jako użytkownik Internetu pozostajesz przy tym anonimowy.

W przypadku korzystania z formularzy na stronie (przykład – formularz kontaktowy), mogą być jednak gromadzone dane niezbędne do prawidłowego funkcjonowania danego elementu strony internetowej (w przypadku formularza kontaktowego – w celu skontaktowania się). W każdej chwili użytkownik może odwołać pozwolenie na wykorzystanie, przetwarzanie i przekazywanie swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie sprzeciwu na adres siedziby lub  e-mail: kontakt@tomaszlukasik.pl

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

3. Udostępnianie danych osobowych i eksploatacyjnych

Larania.net nie udostępnia danych osobowych użytkownika osobom trzecim, chyba że:

  • jest to absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu (np. dostęp przez firmę hostingową związany z konserwacją/naprawą strony internetowej)
  • jest zobowiązany do udostępnienia danych osobowych użytkownika na mocy obowiązujących przepisów prawa.

4. Bezpieczeństwo

Larania.net stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych i eksploatacyjnych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem.

5. Jak chronimy Twoje dane osobowe?

– dostęp do twoich danych jest zabezpieczony hasłem i jedynie administrator ma do nich dostęp,
– urządzenia, na których przetwarzane jest Twoje zamówienie znajdują się w pomieszczeniach niedostępnych dla osób postronnych,
– na bieżąco aktualizujemy oprogramowanie, na którym funkcjonuje witryna,
– nasz hosting jest w pełni zgodny z RODO i spełnia odpowiednie kryteria bezpieczeństwa,
– powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, który czuwa nad bezpieczeństwem Twoich danych.

6. Prawo do wglądu, edycji i usunięcia swoich danych osobowych.

Larania.net szanuje Twoją prywatność i zapewnia dostęp do wglądu w swoje dane osobowe oraz daje możliwość ich edycji lub usunięcia z naszej bazy. W przypadku chęci skorzystania z tego prawa prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: kontakt@tomaszlukasik.pl

Jeśli macie Państwo pytania, komentarze lub zastrzeżenia dotyczące sposobu administrowania danymi osobowymi użytkowników, prosimy o kontakt bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: kontakt@tomaszlukasik.pl